Stabilizacja osuwisk

» Działalność » Stabilizacja osuwisk
Sycons z o.o.. - Stabilizacja osuwiska Sycons z o.o.. - Stabilizacja osuwiska Sycons z o.o.. - Kompleksowy system stabilizacji skarp

Stabilizacja osuwisk

W ostatnich latach z powodu wysokich opadów na Węgrzech w wielu miejscach wystąpiły przypadki osuwisk i zapadnięć gruntu. Luźne warstwy gruntu, nasączane wodą, która stanowi dla nich dodatkowe obciążenie to potencjalne zagrożenie osuwiskowe. Największe ryzyko występuje w gruntach o strukturze drobnoziarnistej. Warstwy materiału gruntowego powiększone o masę wody łatwo ulegają przemieszczeniu. Aby zapewnić stabilność podłoża, konieczne jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających skuteczne odwodnienie gruntu na dużej głębokości oraz zapewnienie właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych. Metody stosowane przez naszą firmę oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac, gwarantują skuteczne rozwiązanie problemów związanych ze stabilizacją warstw ziemnych.

Odwodnienie terenów charakteryzujących się wysokim zagrożeniem ruchami powierzchniowymi (np. strome brzegi Dunaju) jest w stanie zmniejszyć poziom wód powierzchniowych nawet o 3-4 m. Skutkiem jest likwidacja przyczyn osuwiska (wzmocnienie i stabilizacja brzegów). Stosowane metody grawitacyjnego odpływu wody, wykorzystujące naturalne spadki terenu nie są kosztowne, a pozwalają skutecznie odwodnić i ustabilizować zagrożone tereny.

Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym przez naszą firmę możemy odwadniać nie tylko tereny o gruntach przepuszczalnych, lecz również takie, na których występują zróżnicowane struktury gruntu – warstwy przepuszczalne poprzecinane warstwami nieprzepuszczalnymi. Efektem końcowym naszych prac jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie przyczyn osuwiska.

Budowę drenów sposobem wiertniczo-przeciskowym można rozpocząć:

 • z płytkiego wykopu u podnóża skarpy, pod warunkiem, że nie doszło do przemieszczenia gruntu,
 • z głębokiego szybu technicznego wykopanego w stabilnej warstwie, za płaszczyzną wystąpienia osunięcia.

Stabilizację obsuniętych nasypów i wałów wykonujemy w sposób kompleksowy, stosując georuszty i zabezpieczenie żelbetowymi palami. Kolejnym etapem wzmacniania jest użycie kotew i gwoździ gruntowych.

Przy prowadzeniu prac u podnóża falochronów stosujemy nasypy ochronne tzw. ściany gabionowe zabezpieczające falochron przed bezpośrednim uderzeniem fal. Ich estetyczny wygląd staje się naturalną częścią struktury krajobrazu, przyjazną dla środowiska.


Niektóre z naszych referencji dot. stabilizacji osuwisk:

 • Węgry, Gmina Ercsi, ochrona brzegów Dunaju. Kompleksowy system stabilizacji skarp, instalacja systemu podziemnych drenaży połączonego ze ścianami gabionowymi.
  2000-2001 i 2003. – Ercsi, Samorząd Miejski
 • Węgry, Gmina Rácalmás, ochrona brzegów Dunaju. Kompleksowy system stabilizacji skarp. Instalacja naszego innowacyjnego systemu podziemnych drenaży z samooczyszczającymi się drenami, wypełnionymi żwirem studniami oraz wałami kolektora.
  2003-2004. – Rácalmás, Samorząd Gminny
 • Węgry, Gmina Dunaújváros, ochrona części nabrzeża Kőtár. Węgry, Gmina Dunaújváros, ochrona części nabrzeża Kőtár. Stabilizacja brzegów, ukop osuwających się mas ziemnych, wzmocnienie skarpy gwoździami gruntowymi, wymiana gruntu.
  2010 – Dunaújváros, Urząd Wojewódzki

Pozostałe referencje