Przewiert sterowany / Przeciski hydrauliczne

» Działalność »Przeciski
Sycons z o.o. - Przeciski Sycons z o.o. - przewierty Sycons z o.o. - Przeciski

Przeciski hydrauliczne

Przeciski hydrauliczne to bezwykopowa technologia układania sieci podziemnych rurociągów zapewniająca minimalne zakłócenie działań na powierzchni terenu. Jest szybsza i bardziej ekonomiczna w stosunku do metod tradycyjnych w przypadku instalacji rur na głębokości większej jak 5 m lub pod uczęszczanymi drogami samochodowymi lub żelaznymi, gdzie jakiekolwiek zaburzenie ruchu jest niepożądane.

Przeciski hydrauliczne niesterowane

To sprawdzona i prosta metoda możliwa do stosowania w każdych warunkach gruntowych, niezależnie od tego czy jest to piasek, glina czy twarda skała. Zapewnia gotowe do stosowania wodoszczelne rury stalowe, żelbetowe lub z kamionki.

Układanie rury polega na przeciskaniu ciągu rur osłonowych wzdłuż osi planowanego kierunku, podczas gdy urabianie gruntu następuje przy użyciu wiertła ślimakowego. Konwencjonalne przeciski zapewniają jednakże ograniczoną sterowność. Tam, gdzie wymagana jest centymetrowa dokładność oferujemy technologię przecisków sterowanych.

Przeciski hydrauliczne sterowane

Przeciski hydrauliczne z wierceniem pilotowym zapewniają dokładność do centymetra dla instalacji rur żelbetowych, stalowych i kamionkowych na odcinku do 100 m.

Technologia ta dzieli się na trzy etapy. Pierwszą z czynności poprzedzających przecisk ostatecznej rury jest wytyczenie osi kierunku poprzez wiercenie pilotowe z wykopu początkowego do docelowego. Sterowanie odbywa się za pomocą kontrolowania kierunku wiertła. Po wykonaniu otworu pilotażowego następuje przecisk stalowych rur osłonowych z jednoczesnym rozwiercaniem otworu do zaplanowanej średnicy. Urobek jest odbierany w wykopie początkowym, dokąd transportowany jest za pomocą przenośnika ślimakowego. W końcu następuje przecisk hydrauliczny rur przewodowych z jednoczesnym wypychaniem stalowych rur osłonowych do wykopu docelowego.

Przeciski te mogą być stosowane jedynie w gruntach samonośnych i ściśliwych, bez większych przeszkód występujących na drodze odwiertu pilotażowego.

Sycons Ltd. Sp. z o.o. posiada znaczne doświadczenie w przeciskach hydraulicznych niesterowanych i sterowanych. Podjęliśmy się podsumowania naszych możliwości w zakresie instalacji sieci podziemnych. Przy średnicach od 200 mm do 1400 mm potrafimy jednorazowo wbudować rurociąg o długości nawet do 100 m. Sprzęt jakim dysponujemy pozwala nam przeprowadzać kompleksowe instalacje w promieniu 800 km od Węgier, z szybkością wynoszącą 40 m rozpiętości w przeciągu 10 dni.W naszej pracy stosujemy następujące przeciski hydrauliczne:

 • Witte BPR80
 • American Augers 60-1200
 • Bortech 300P
 • Witte 8/160

Nasze referencje:

 • Węgry, Dolina Bence. PDrenaż zbiornika wodnego. Przecisk stalowej rury o średnicy 1000 mm i rozpiętości 87 m
  2009 – Tata, Környezetvédelmi Kft. - 87 m
 • Węgry, Budapeszt. Metro – linia 4. Przecisk stalowej rury o średnicy 600 mm i rozpiętości 96 m. Ułożenie rur sieci infrastruktury podziemnej pod dworcem kolejowym Budapest-Kelenföld. Prace wykonywane pod użytkowanymi torowiskami kolejowymi kolei węgierskich.
  2009 – FORCE Kft. – 96 m
 • Węgry, Budapeszt. Terminal 2 Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Liszt’a Ferenc’a. Rozbudowa infrastruktury. Budowa sieci ciepłowniczej. Przecisk pary równoległych stalowych rur o średnicach 406 mm (każda o długości 57 m) i pary o średnicy 324 mm (84,5 m) pod dwoma pasami startowymi.
  2008 – Terra Kft. 21 – 196 m

Przeciski, przewierty, no-dig

Pozostałe referencje